Konkurrenstillsyn - första halvåret 2015 PTS-ER-2015:21

Rapport om PTS tillsyn på konkurrensområdet under första halvåret 2015.