Uppdaterad sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad - dnr 15-9587

I mars 2015 rapporterade PTS en sammanställning av medel för bredbandsutbyggnad till Näringsdepartementet (se den sammanställningen här). Detta är en uppdatering av sammanställningen som gäller beviljade och kvarvarande medel för bredbandsutbyggnad t.o.m. 31 augusti 2015.

Sammanställningen av stödmedel i denna rapport avser stödmedel inom landsbygdsprogrammet, regionalfonden, kanalisationsstödet samt PTS medfinansieringsmedel.