2017


14 november 2017


28 september 2017


Denna rapport redogör för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört för att övervaka och säkerställa att de svenska konsumenterna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

26 juni 2017


19 maj 2017


PTS rekommendationer till regeringen.

2 maj 2017


2 maj 2017


4 april 2017


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

20 mars 2017


15 mars 2017


1 mars 2017