Dokumentation av utvecklingen av en tillgänglig statistikwebbplats för undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2017)

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga och it-vana kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel e-tjänster och digitala kundtjänster.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. En så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna använda tjänster, ta del av information och ha tillgång till digitala kommunikationsmöjligheter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Företaget Begripsam har på uppdrag av PTS utvecklat en statistikwebbplats för publicering av data från undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017”. Webbplatsen är tillgänglig enligt krav i webbriktlinjerna, WCAG 2.0 och den kommande ISO-standarden General Guidelines on Cognitive Accessibility. Statistikwebbplatsen är öppen för alla och kostnadsfri att använda.

Projektet syftar även till att vara ett gott exempel för de som vill bygga webbplatser som hanterar stora datamängder på ett sätt som också uppfyller höga krav på tillgänglighet. Konceptet som Begripsam tagit fram presenteras i en dokumentrapport. Rapporten beskriver koncept, design, krav och konstruktionslösningar för att bygga en webbplats som presenterar stora mängder data på ett sätt som också uppfyller höga krav på tillgänglighet.

Resultatet från projektet visar att det går att visa stora datamängder på ett tillgängligt sätt men att det finns utestående utmaningar att arbeta vidare med bland annat hur man presenterar olika diagramtyper på ett tillgängligt sätt. 

PTS vill uppmärksamma behovet av ökad kunskap om hur statistik kan presenteras på ett tillgängligt sätt. Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag kopplat till tillgänglighet och digital inkludering kommer därför vara en viktig del av PTS fortsatta arbete.

 

Enheten för digital delaktighet
Post- och telestyrelsen (PTS)


Kontakt och alternativa format
Glad kille i permobil

För frågor, eller om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta PTS enhet för digital delaktighet:

E-post: info@pts.se
Telefon: 08-678 55 00

Mediefrågor hänvisas till PTS presstelefon: 08-678 55 55