Förslag till en förvaltningsmodell för skyddade it-utrymmen

Svar på regeringsuppdrag Fi2017/03084/DF.