Rapportering av PTS uppdrag att leda samverkansgrupp för regionalt arbete med it-infrastruktur