Rapportering av PTS uppdrag som expertmyndighet i frågor kopplade till bredbandsstöd, april 2017 - mars 2018