Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastruktur 2017