Studie av driftsäkerhet på landsbygden - PTS-ER-2018:2