Tillsynsrapport driftsäkerhet 2017

Rapporten sammanfattar PTS tillsynsarbete under 2017 inom driftsäkerhetsområdet. Urvalet innefattar de tillsyner som startades under året och avslutades innan rapporten slutfördes. Rapporten fokuserar på syftet med tillsynerna, hur de genomfördes och resultatet samt vilka slutsatser PTS dragit av tillsynerna.