Vägledning för bredbandsutbyggnad

Denna vägledning är resultatet av ett regeringsuppdrag till Post- och telestyrelsen (PTS) att beskriva hur trådlösa tekniker kan komplettera trådbundna tekniker i utbyggnaden av snabbt bredband. Vägledningen riktar sig till lokala och regionala aktörer.

Vägledningen beskriver både tekniska lösningar som utnyttjar
trådlös teknik och vad en bredbandssamordnare eller motsvarande
med vana av att planera trådbunden infrastruktur bör tänka på vid
etablering av trådlösa bredbandslösningar.