Effektutvärdering av PTS innovationstävlingar 2010–2020

Effektutvärderingen visar att de innovationstävlingar som Post- och telestyrelsen (PTS) anordnar inom digital tillgänglighet ger signifikant positiva samhällseffekter. Trenden är positiv.

PTS innovationstävling har utvärderats med utgångspunkt i tre huvudområden: tävlingens effektivitet, sociala effekter och ekonomiska effekter. Några av slutsatserna i effektutvärderingen är följande:

  • PTS innovationstävling har finansierat projekt som tillsammans nått 1,1–1,3 miljoner personer.
  • PTS innovationstävling har bidragit till nya investeringar och etableringar på marknaden med fokus på ökad tillgänglighet.
  • Tävlingens effektivitet följer en positiv trend.
  • Tävlingen har ur en kvalitativ synvinkel bidragit till påtagliga effekter både socialt och ekonomiskt.
  • 98 procent av de organisationer som deltagit i innovationstävlingen och som ADL har varit i kontakt med, menar att tävlingen har varit avgörande för genomförandet av vinstprojektet inom verksamheten.
  • De hittills finansierade projekten har genererat en ekonomisk nytta på omkring 196 miljoner kronor.

Effektutvärderingen är gjord av konsultfirman Arthur D. Little (ADL). Den är beställd av PTS på regeringens uppdrag.

ADL konstaterar i sin rapport att PTS innovationstävling skapar en signifikant samhällsekonomisk nytta, både avseende ekonomiska och sociala effekter i förhållande till kostnaderna för genomförandet.

Rapport av konsultfirman Arthur D. Little (ADL)