IPv6 i Sverige – inte längre tillräckligt med enbart främjandeåtgärder – PTS-ER-2022:26

PTS bedömer att konsekvenserna av att inte införa IPv6-adressering kan bli påtagliga och rent av hindra den pågående digitaliseringen i samhället. Regeringen bör därför överväga att genomföra kraftfullare åtgärder som skyndar på införandet av IPv6.

PTS har under 2022 haft ett regeringsuppdrag att inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan runt IPv6 samt att redovisa vilka kvarvarande hinder som finns för införandet av IPv6 i Sverige. Uppdraget tog sin utgångspunkt i de förslag som PTS lämnade i rapporten Koppla upp till internet med framtidssäkra IPv6-adresser.

Kraftfullare IPv6-åtgärder behövs

PTS bedömer att konsekvenserna av att inte införa IPv6-adressering kan bli påtagliga och rent av hindra den pågående digitaliseringen i samhället. Säkerheten i nät och tjänster kan påverkas i negativ riktning och konkurrenssituationen bland marknadsaktörerna i Sverige kan försämras.

Därför föreslår PTS att kraftfullare åtgärder bör vidtas för att möta upp de kvarvarande hinder som PTS har identifierat och för att säkerställa samhällets fortsatta digitalisering.

Två hinder som bromsar införande av IPv6

I en jämförelse över hur långt världens länder har kommit med IPv6 ligger Sverige relativt dåligt till enligt den sammanställning som framgår av avsnitt 9.3. De två främsta hindren som PTS har identifierat och som bromsar införandet av IPv6 är följande:

  • Låg efterfrågan på IPv6 i den offentliga sektorn
  • Starkt begränsat tillhandahållande av IPv6-kompatibla anslutningar i de allmänna elektroniska kommunikationsnäten. 

Tre förslag på IPv6-åtgärder

För att undanröja dessa hinder föreslår PTS följande åtgärder: 

  • Regeringen ger alla statliga myndigheter i uppdrag att se till att deras relevanta IT-infrastruktur stödjer IPv6 (till exempel webbplatser, e-posttjänst och DNS-tjänst för digitala tjänster, samt eventuellt ytterligare e-tjänster på myndighetens webbplatser).
  • Regeringen bör överväga att ta initiativ till lagstiftning som innebär att kommuner och regioner har en skyldighet att se till att deras relevanta IT-infrastruktur stödjer IPv6 på samma sätt som rekommenderas ovan för statliga myndigheter.
  • Regeringen bör överväga att ta initiativ till lagstiftning som innebär att alla tillhandahållare av fasta och mobila elektroniska kommunikationstjänster, inklusive till exempel stadsnät och kommunikationsoperatörer (KO), har en skyldighet att tillhandahålla IPv6 i sina elektroniska kommunikationsnät och tjänster. 

Slutrapport IPv6-uppdrag – PTS-ER-2022:26

IPv6 i Sverige – inte längre tillräckligt med enbart främjandeåtgärder

Redovisning av uppdrag enligt regleringsbrev för 2021.