Uppdrag att analysera och bedöma när det är lämpligt att övergå till att betala ut bredbandsstöd efter upparbetade kostnader - PTS-ER-2022-11


Uppdrag att analysera och bedöma när det är lämpligt att övergå till att betala ut bredbandsstöd efter upparbetade kostnader