Länsstyrelsernas bredbandsfrämjande 2022 PTS-ER-2023:1

Enligt uppdrag i PTS regleringsbrev för år 2022 ska PTS följa upp och sammanställa länsstyrelsernas bredbandsfrämjande. PTS redovisar uppdraget i denna rapport.