Kartläggning av anslutningstekniker för betalterminaler - PTS-ER-2015:22.

Det är av stor vikt för tillgången till samhällsservice och tillväxt i hela landet att småföretagare kan ta betalt av sina kunder och att denna funktion fungerar året om trots belastningstoppar i näten.

På uppdrag av PTS har konsultföretaget A-focus gjort en kartläggning och tagit fram rapporten ”Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler” (se bilaga). Avsikten med kartläggningen har varit att kartlägga problembilden, vilka alternativa tekniker för anslutning av betalterminaler det finns och vilka hinder som finns för att dessa lösningar ska nå ut till kund.