Slutrapport - ReseLedaren 2.0

Slutrapportering av projekt genomfört av Autism-­ och Aspergerförbundet.

Projektets mål var att vidareutveckla en mobil reseplanerare, som utvecklats för att stödja personer med kognitiv funktionsnedsättning att resa i kollektivtrafiken i Stockholm. Vidareutvecklingen skulle resultera i att appen skulle anpassas till ytterligare målgrupper och för att kunna fungera i hela Sverige. Dessutom skulle viss ny funktionalitet som närmare beskrivs längre ned i detta dokument utvecklas.

Projektets mål är till fullo uppnått och den största och allomfattande effekten av projektet är att personer med kognitiv och/eller psykisk funktionsnedsättning och/eller synnedsättning, med hjälp av ResLedaren 2.0 och utan extra kostnad, enklare och självständigt kan resa med den markbundna kollektivtrafiken i hela Sverige.

En effekt vid sidan av projektets uttalade mål är att appen är användbar för en mycket större grupp än som angavs vid ansökan. Appen passar även för grupper utan funktionsne trafik.

Appen ResLedaren 2.0 har utvecklats både för operativsystemet iOS (iPhone) och Android och finns att gratis ladda ner från App Store respektive Google Play.

I skrivande stund har appen laddats ned av 3373 användare och i snitt laddas appen ned av 500 nya användare varje månad.