Utvärdering av tillgängligheten i uttagsautomater för personer med funktionsnedsättning och äldre

Sammanfattning

En tillgänglig uttagsautomat förutsätter att flera kriterier är uppfyllda
Uttagsautomater ska vara enkla att använda. För att tillgängligheten till automaterna ska vara god för personer med funktionsnedsättning och äldre förutsätter det bland annat att automaten:

  • har punktskrift och talfunktion
  • har tydliga kontraster och stort typsnitt
  • har tydlig, rak information och ett avskalat gränssnitt
  • befinner sig i en lugn miljö, men där människor och butiker finns i närheten
  • har gott om utrymme för rullstol och rullator framför automaten
  • enkelt matar in och ut kortet
  • har en standardiserad knappsats som är lättryckt och tydlig
  • har insynsskydd vid knappsatsen, men som inte har en negativ påverkan på möjligheten att komma åt knapparna.

Uttagsautomaterna bör ha möjlighet till personlig anpassning

Preferenserna skiljer sig åt mellan personerna i undersökningen, vilket bland annat beror på förutsättningar utifrån personerna funktionsnedsättning. Stelacons rekommendation är att eftersträva en möjlighet till viss individanpassning kopplat till det personliga bankkortet. Exempelvis att talfunktionen eller den inverterade skärmen går igång per automatik när kortet förs in.

Samtidigt är standardisering av uttagsautomaterna det som oftast lyfts fram som förbättringsåtgärd. Då handlar det framförallt om en standardisering för knappsatser och åt vilket håll kortet ska föras in.

Studien är genomförd med användbarhetstester

Användbarhetstester har genomförts med totalt 37 testpersoner ur olika målgrupper. Målgrupperna som ingick i dessa tester var blinda, synsvaga, dyslektiker, äldre, rullstolsburna, reumatiker samt personer med ADHD, förvärvad hjärnskada och aspberger. Testpersonerna har testat 3-4 uttagsautomater per testtillfälle. Testpersonerna har genomfört momenten i en uttagsprocess, själva värderat och beskrivit hur enkelt eller svårt det var att genomföra momenten, samt i vissa fall gett förslag på förbättringsåtgärder som kan underlätta användandet.