Slutrapport från Papereed AB

Projektet Papereed Audio - Ljudartiklar för alla var en av vinnarna i PTS trettonde innovationstävling med tema Bäst i branschen.

Projektet ”Papereed Audio - Ljudartiklar för alla” utvecklade en tillgänglighetsanpassad iPhoneapp som låter användare lyssna på mänskligt inlästa artiklar från olika svenska tidskrifter. En del av projektet handlade om att marknadsföra och sprida tjänsten i syfte att öka användarbasen så mycket som möjligt, men även knyta publicister till tjänsten, rekrytera inläsare mm.            


Startdatum: 2017-02-01
Slutdatum: 2017-12-31

Kontaktperson på Papereed AB (för hela projektet):
Ola Andersson

+46 725 838176

ola.andersson@papereed.com

tps://www.papereed.com

 

Mer information om PTS innovationstävling hittar du på pts.se/innovation