Utvärdering av minatjänster.se

Rapport från Stelacon på uppdrag av PTS.

Sammanfattning

I den här studien har tillgängligheten i tjänsten minatjänster.se utvärderats. Resultatet bygger dels på experttester som genomfördes av Stelacons tillgänglighetsexperter och dels på 16 användartester som genomfördes med personer med funktionsnedsättning samt äldre.
Det finns ett antal förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten och tillgängligheten i minatjänster.se. I experttesterna som genomfördes utvärderades minatjänster.se utifrån ett antal riktlinjer som bygger på tillgänglighetsstandarderna webbriktlinjer.se och Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 nivå AA. Resultatet av experttesterna visar att utifrån tillgänglighetsriktlinjerna finns det ett antal förbättringsområden som kan öka tillgängligheten i tjänsten:

 • Gör minatjänster.se kompatibel med webbläsaren Internet Explorer
 • Tydliggör information om avsändare till webbplatsen
 • Komplettera alla ikoner och symboler med text
 • Placera kontaktuppgifter till minatjänster.se mer lättillgängligt
 • Använd en läsbar teckenstorlek och en god kontrast i användargränssnittet på hela webbplatsen
 • Skapa bättre översikt av processflöden vid exempelvis uppsägning.

Utifrån resultatet i experttesterna utformades sedan momenten i användartesterna. Testpersoner ur följande målgrupper deltog i studien: blinda, synsvaga, dyslektiker, döva, personer med förvärvad hjärnskada, personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt äldre. De moment som genomfördes under användartesterna var att förstå syftet med tjänsten utifrån startsidan, skapa ett konto, utvärdera översiktssidan, avsluta ett abonnemang, lägga till ett abonnemang i översiktslistan och hitta ett mer prisvärt alternativ, lokalisera kontaktuppgifter till minatjänster.se och logga ut från webbplatsen. Efter att varje moment genomförts fick testpersonerna utvärdera och beskriva om de upplevde att det var enkelt eller svårt att genomföra momentet. De har även fått ge förslag på förbättringsåtgärder som kan underlätta användandet ur deras perspektiv. Bland annat framkom följande omdömen under användartesterna:

 • Det är svårt att få en god förståelse av tjänstens syfte utifrån informationen på startsidan
 • Webbplatsens avskalade design uppskattas av många testpersoner.
 • Det måste bli tydligare att abonnemangsrutorna är länkar som skickar användarna vidare till respektive abonnemangssida.
 • Många testpersoner har svårt att uppfatta att ikonen uppe i högre hörnet ”gömmer” en så kallad rullgardinsmeny. Menyikonen bör kompletteras med text för att tydliggöra detta.
 • En rubrik för kontaktuppgifter till minatjänster.se bör placeras överst på sidan.
 • Fler önskar tydligare bekräftelser på att uppgifter är ifyllda korrekt i textfält.

För mer information om tjänsten se: https://minatjanster.se/