Hushållens användning av fri-TV 2017

En undersökning på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS har gett Enkätfabriken i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som har TV som enbart har så kallad fri-TV, det vill säga incidensgraden för fri-TV.