Slutrapport från Göteborgs Operan AB

Projektet/studien GOdis- GöteborgsOperans display och interaktionssystem var en av vinnarna i PTS tolfte innovationstävling med tema Aktiv Fritid.

GöteborgsOperan har sedan många år ett system för textning av föreställningar.

Systemet har inte varit anpassat för funktionsvariationer. Projektet GOdis syftar till att höja ambitionerna så att vi även inkluderar funktionsvarierade. Publiken kommer att kunna se texten på en skärm i stolen framför sig eller få teckenspråksgestaltning eller syntolkning. 

Döva och synskadade kommer att kunna gå på GöteborgsOperan med anhöriga och vänner vid tidpunkter som passar dem. Hörselskadade kan välja textspråk och även få möjlighet att se närbilder på aktörerna på scenen. Kognitivt funktionsvarierade får en förklarande text som beskriver handlingen och vika som är på scenen. Dyslektiker kan få text på lätt svenska.

Genom att välja en displaylösning kommer även video kunna visas. Detta öppnar upp för möjlighet att visa förinspelad teckenspråksgestaltning och videovisning. Redan idag finns det personal för textframmatning och tanken är att de övriga utbudet kommer att synkas med det arbetet. För synskadade erbjuds syntolkning.

GöteborgsOperan har i sitt uppdrag från Västra Götalandsregionen att som offentlig institution att vara tillgänglig. Vi har också som mål att vara bland de mest välkomnande och tillgängliga operahusen i Europa och vi har ett stort internationellt nätverk.


Startdatum: 2017-01-23
Slutdatum: 2018-03-07

Kontaktperson på GöteborgsOperan AB:
Åsa Jansson
asa.jansson@opera.se
www.goteborgsoperan.se

 

Mer information om PTS innovationstävling hittar du på pts.se/innovation