Slutrapport från Metamatrix

Projektet/studien Simulera din webbplats var en av vinnarna i PTS trettonde innovationstävling med tema Bäst i branschen.

Resultatet av projektet är ett webbläsartillägg för Google Chrome där man kan simulera olika typer av funktionsnedsättning som folk upplever på en webbplats. Verktyget simulerar t.ex. färgblindhet, dyslexi och koncentrationssvårigheter. Verktyget ger också olika tips med vad man kan tänka på när man utvecklar en webbplats för att den ska vara tillgänglig.


Startdatum: datum då projektet startade: 2017-02-15
Slutdatum: datum då projektet slutgodkändes: 2018-04-19

Mer info: www.metamatrix.se / Verktyget hittar man här: https://github.com/Metamatrix/Web-Disability-Simulator

Mer information om PTS innovationstävling hittar du på pts.se/innovation