2020


Nationella Telesamverkansgruppens (NTSG) förmåga att agera vid kris utgör en god grund för hantering under höjd beredskap.

17 februari 2020


Delredovisning av regeringsuppdrag att främja och följa införandet av Ipv6

4 februari 2020


21 januari 2020