PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2019

Sammanfattning av PTS totalförsvarsarbete under 2019.

Redovisningen beskriver PTS totalförsvars- och planeringsarbete som myndigheten har bedrivit inom postområdet och området elektronisk kommunikation under år 2019.

PTS arbetar aktivt med totalförsvarsplaneringen. Sedan i höstas finns en inriktning för totalförsvarsarbetet i telekomsektorn för åren 2020–2025. Under 2019 har PTS haft fokus på åtgärder som stärker ledning och samverkan inom sektorn samt på åtgärder som stärker nät och tjänster.