Underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret - dnr: 19-9180

Bevakningsansvariga myndigheter har fått regeringsuppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret.

Post- och telestyrelsen (PTS) har analyserat behov och åtgärdsförslag avseende elektroniska kommunikationer och post. PTS har även analyserat genomförbarhet och konsekvenser samt föreslagit en prioritetsordning för de redovisade åtgärdsförslagen.