2021


Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026. Strategin omfattar post, elektronisk kommunikation, betrodda tjänster och NIS.

2 december 2021


Teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering i de svenska mobilnäten.

16 november 2021


Totalförsvars- och planeringsarbete inom områdena post och elektronisk kommunikation under 2020.

23 februari 2021


14 januari 2021