Risk- och sårbarhetsanalys för PTS och dess ansvarsområden 2022 PTS-ER-2022:31

PTS är en av de myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskapen. Därför ska PTS med jämna mellanrum genomföra en risk- och sårbarhetsanalys över verksamheten i de områden myndigheten ansvarar för.

Syftet med PTS risk- och sårbarhetsanalys är att bidra till en riskbild för samhället, ge underlag för bedömningar för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten samt ge underlag för samhällsplanering.

Risk- och sårbarhetsanalys 2022