Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad-PTS-ER-2018-19

Företaget Intermetra har på PTS uppdrag genomfört en studie av hur privatpersoner och småföretag ser på sina behov av att kunna skicka och ta emot skriftliga meddelanden med fysisk post samt hur de ställer sig till alternativet att skicka och ta emot dessa meddelanden via säkra digitala alternativ.

I denna undersökning har PTS valt att fokusera på den typ av försändelser som kan digitaliseras och som på sikt sannolikt kommer att digitaliseras i stor utsträckning, d.v.s. brevförsändelser med någon form av skriftligt innehåll.