Uppföljning av befordringskraven inom den samhällsomfattande posttjänsten dnr 18-11249

Den 1 januari 2018 ändrades postförordningen (2010:1049). Den huvudsakliga förändringen innebar att tvådagarsbefordran ersatte övernattbefordran av brev när det gäller kraven på den samhällsomfattande tjänsten avseende kvalitet (hur stor andel av breven som levereras i tid) och högsta tillåtna prishöjning.

För att kunna kontrollera att kravet i 6 § postförordningen uppfylls ställer PTS krav på Postnord att se till att oberoende mätningar av befordringstid utförs. För tvådagarsbefordrade brev utförs mätningen kontinuerligt av undersökningsföretaget Kantar Sifo.