Inomhustäckning - sammanställning av lösningar - PTS-ER-2015:12

Det blir allt viktigare med mobiltäckning inomhus samtidigt som byggsektorn använder sig av energieffektiva byggmaterial som i större utsträckning dämpar radiosignaler. Bland konsumentklagomålen har vi sett en ökning av klagomålen rörande täckning och i många fall förväntar man sig täckning även inomhus. Konsumenter blir missnöjda när de köper en tjänst som visar sig fungera dåligt, inte minst i det egna hemmet. Samtidigt finns det åtgärder som konsumenter eller fastighetsägare kan vidta för att säkerställa att det går att ringa ifrån fastigheten. Sammantaget finns det ett ökande behov och intresse för lösningar som förbättrar inomhustäckningen.

Idag står mobilnätens utomhusbasstationer för det dominerande bidraget till den inomhustäckning som finns. Om radiosignalen från en närliggande basstation är tillräckligt stark för att tränga igenom väggar eller fönster, så kallad utifrån-och-in-täckning, får slutanvändaren en komplett och fungerande mobiltelefonitjänst inomhus.

När utifrån-och-in-täckning inte är tillräcklig, dvs. mobilsignalen blir för svag när den når slutanvändaren som befinner sig inomhus, kan man behöva förbättra täckningen inomhus med specifika lösningar. I rapporten beskrivs inomhuslösningar med riktantenn, repeater, hemmabasstationer, distribuerade antennsystem (DAS), tillståndsfria frekvensband och inomhusbasstationer samt trådlösa nätverk (wifi).

Alla inomhuslösningar har olika fördelar och nackdelar och passar för olika scenarior, vissa lösningar passar bättre för enskilda hushåll och andra passar bättre för företagskomplex, gallerior eller större flerfamiljshus.