Svensk telemarknad 2014 - PTS-ER 2015:19

De totala intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation uppgick till 52,7 miljarder kronor under 2014, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2013.

Antalet mobilabonnemang uppgick till 14,4 miljoner den 31 december 2014, en ökning med 2 procent sedan samma tidpunkt föregående år. Över 4 miljoner av dessa abonnemang hade använt tjänster i 4G-näten, vilket är en ökning med 2,5 miljoner abonnemang sedan utgången av 2013. Intäkterna från mobila samtals- och datatjänster ökade med 4 procent från föregående år och uppgick till 29,6 miljarder kronor. Ökningen beror främst på växande intäkter från mobil datatrafik. Omkring 70 procent av slutkundsintäkterna på mobilmarknaden kom från fasta avgifter.

Det fanns 3,8 miljoner samtalsabonnemang för fast telefoni den sista december 2014, en minskning med 4 procent jämfört med samma datum 2013. Intäkterna från fast telefoni minskade med 10 procent till 8,8 miljarder kronor.

Antalet bredbandsabonnemang via fiber ökade med 17 procent och uppgick till 1,4 miljoner. Fiber befäste därmed sin ställning som den vanligaste accesstekniken för fast bredband. Det totala antalet fasta bredbands-abonnemang ökade med 4 procent till knappt 3,3 miljoner. Intäkterna från fasta internetabonnemang uppgick till 9,6 miljarder kronor under 2014, en ökning med 6 procent jämfört med året innan. Bredbandsabonnemang med höga hastigheter så väl nedströms som uppströms fortsatte att öka. Den 31 december 2014 fanns 1,2 miljoner abonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer nedströms. Antalet abonnemang med 100 Mbit/s eller mer uppströms ökade kraftigt och uppgick till 573 000 vid samma tidpunkt.

Under 2014 överfördes 365 400 Tbyte data i mobilnäten, 35 procent mer än under 2013. En växande andel av trafiken genererades av smarta telefoner, vilka stod för en tredjedel av den mobila datatrafiken under året. När det gäller taltrafik så var det totala antalet trafikminuter var oförändrat 38,1 miljarder. Minuterna från mobilabonnemang ökade med 4 procent till 26,6 miljarder medan antalet minuter från fasta abonnemang sjönk med 9 procent till 11,5 miljarder. Det skickades 13 miljarder sms från mobiltefoner under 2014, vilket är en minskning med 9 procent jämfört med föregående år.

Den sista december 2014 låg antalet tv-abonnemang på 5,1 miljoner vilket är en minskning med 2 procent jämfört med ett år tidigare. Antalet ip-tv abonnemang (via fiber och xDSL) ökade med 15 procent till 833 000 och är därmed för första gången den största digitala tv-plattformen.

På PTS statistikportal (www.statistik.pts.se) finns statistiken från rapporten publicerad i tabeller, där även data för enskilda aktörer är tillgänglig.