Uppföljning av 2014 års åtgärdslista för ökad mobiltäckning - dnr 15-6818

Det övergripande målet för politiken för informationssamhället är säkra, robusta och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom effektivt fungerande marknader. Det ska finnas ett stort utbud av tjänster som underlättar vardagen för hushåll och företag i hela landet där utbyggnaden i första hand ska ske av marknadsaktörer. Det kan dock finnas ett behov av andra såväl kortsiktiga som långsiktiga kompletterande åtgärder i arbetet med att säkra lättillgängliga och robusta kommunikationer. Denna prememoria beskriver bakgrund, genomförda åtgärder och resultatet av de elva åtgärder som PTS presenterade den 11 juni 2014 i en tidigare prememoria till regeringen.

 • Tilldelning av 700 MHz-bandet för att få bättre mobiltäckning
 • Samhällsmaster för att främja mobiltäckning
 • Förbättrad inomhustäckning inklusive wifi
 • Uppföljning av mobiltäckning genom tillsyn och mätning
 • Stöd till regionalt arbete med mobiltäcknings- och bredbandsfrågor
 • Insatser för robusthet och hantering av störningar i elförsörjningen
 • Information för konsumenter på mobil- och bredbandsmarknaden
 • Utredning om bredband och IP-telefoni via satellit
 • Branschöverenskommelse om miniminivåer för fibernät
 • Ökad kunskap om betalterminaler anslutna till mobilnät
 • Användning av frekvenser i syfte att möta efterfrågan på trådlösa tjänster.