Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband - PTS prisrapport 2017 - PTS-ER-2017:21

PTS prisrapport 2017 beskriver utvecklingen i Sverige för fast och mobilt bredband samt mobiltelefoni utifrån ett pris- och konsumentperspektiv. Rapporten innehåller även internationella prisjämförelser med ett urval av länder.

Fast bredband

Sverige hade det sjätte billigaste abonnemanget på fast bredband med minst 100 Mbit/s bland ett urval av OECD-länder 2017. Det billigaste svenska abonnemanget fanns hos Com Hem och kostade 343 kronor per månad, vilket var en ökning med 6 procent jämfört med 2016. Den internationella jämförelsen baseras på de största operatörernas rikstäckande erbjudanden. Om även lokala abonnemang (t.ex. via stadsnät) inkluderas var dock Sverige det billigaste landet.

Fiberanslutning

Det är fortsatt stor skillnad på priset för att fiberansluta en villa. Det lägsta priset i studien var 3 500 kronor och det dyraste 26 500 kronor. Prisskillnaderna beror bl.a. på vilka grävarbeten och vilken utrustning som ingår i erbjudandet, vilket område och vilken kommun erbjudandet gäller, om det finns bindningstid samt om nätavgift ingår. Medelpriset för alla erbjudanden i PTS kartläggning var 16 721 kronor och medianpriset 17 445 kronor. Jämfört med 2015 hade medianpriset för ett standarderbjudande ökat med 16 procent. Att anslutningspriserna höjts beror i vissa fall på att mer har inkluderats i erbjudandena men den främsta orsaken är att fiberutbyggnaden sker i mer kostnadsdrivande områden än tidigare.

Mobilt bredband

Under 2017 var Sverige det sjunde billigaste landet för ett mobilt bredbandsabonnemang med minst 10 Gbyte data, vilket kan jämföras med fjärde plats året innan. Det lägsta priset bland erbjudandena i Sverige hade ett abonnemang från Tele2 som kostade 199 kronor per månad. Abonnemanget innehöll 20 Gbyte per månad och var 33 procent dyrare än 2016.

På den svenska marknaden finns abonnemang på enbart mobil data med upp till 500 Gbyte per månad. PTS jämförelse av lägstapriset mellan 2016 och 2017 visar en prisminskning i kategorierna 100 Gbyte och 200 Gbyte.

Mobila samtals- och datatjänster

Sverige hade det billigaste priset för ett mobilabonnemang med minst 100 samtal, 140 sms och 2 Gbyte data per månad. Abonnemanget kostade 95 kronor per månad hos Comviq (Tele2). Priset minskade med 34 procent jämfört med 2016, då motsvarande abonnemang kostade 145 kronor.

PTS jämförelse av svenska mobilabonnemang med samtal och data visar att lägstapriset har minskat i datamängdskategorin 100 Gbyte mellan 2016 och 2017. Under 2017 lanserade två operatörer (Tele2 och Telenor) abonnemang med obegränsad data. Lägstapris i den kategorin ligger i nivå med lägstapriset för 100 Gbyte-abonnemang under 2016.

Priset per Gbyte är starkt relaterat till hur mycket data per månad som ingår abonnemanget. Ju mer data som ingår desto lägre blir snittpriset per Gbyte. Det högsta priset per Gbyte för abonnemang med begränsad datamängd var 199 kronor (för ett abonnemang med 1 Gbyte) medan det lägsta var 3,5 kronor (för ett abonnemang med 100 Gbyte).

Internationell roaming

Sedan 15 juli 2017 finns nya EU-regler om roaming som innebär att samtal, sms och data ska kosta lika mycket att använda inom EU som hemma i Sverige, så länge det rör sig om en ”normal användning”.