2020


26 november 2020


PTS individundersökning om användning av internet och telefoni i Sverige 2019.

28 augusti 2020


Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena bredband (fast och mobilt), samtal (fasta och mobila) och traditionella tv-tjänster.

25 maj 2020


18 mars 2020


25 februari 2020