Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband 2019 - PTS-ER-2019:23

Sammanfattning

PTS prisrapport 2019 beskriver prisutvecklingen för elektroniska kommunikationstjänster i Sverige. Rapportens fokus ligger på fast bredband, mobilt bredband samt mobila samtals- och datatjänster. Operatörerna vars abonnemang ingår i undersökningen hade tillsammans 92 procent eller mer i marknadsandel på deras respektive marknader.

Fast bredband

PTS har jämfört månadskostnader för fast bredband från 250 tjänsteportaler där konsumenter kan välja mellan olika operatörers abonnemang. De lokala prisskillnaderna mellan olika leverantörer inom samma tjänsteportal är betydligt mindre än prisspridningen nationellt. I många fall erbjuder olika tjänsteleverantörer identiska priser för abonnemang med samma hastigheter inom samma nät. Därför redovisas även på skillnader inom respektive tjänsteleverantör. Då bl.a. nätavgifter kan tillkomma för fast bredband har PTS valt att inkludera även sådana avgifter i månadskostnaden.

Årets prisrapport omfattar fler tjänsteportaler än förra årets rapport vilket gör att prisförändringar mellan 2018 och 2019 bör tolkas med försiktighet.

Mediankostnaden per månad för abonnemang med 100 Mbit/s nedladdningshastighet och 10 Mbit/s uppladdningshastighet var 270 kr, en minskning med 4 kr jämför med förra årets undersökning. Abonnemang med 100/10 Mbit/s kostade mellan 121 och 544 kr per månad.

Mediankostnaden för ett abonnemang med 100/100 Mbit/s (”symmetrisk hastighet”) var 326 kronor, en ökning med 19 kr jämfört med 2018. Månadskostnaden för ett symmetriskt 100 Mbit/s-abonnemang varierade mellan 173 och 599 kr.

Abonnemang med 1 Gbit/s var avsevärt dyrare än abonnemang på 100 Mbit/s. Mediankostnaden för abonnemang på 1 Gbit/s symmetrisk hastighet var 728 kronor, 103 kr mer än 2018. Spridningen i månadskostnad mellan tjänsteleverantörer var 371 till 1 268 kr för ett symmetriskt 1 Gbit/s- abonnemang.

Mobilt bredband

Priserna för abonnemang på mobilt bredband var i stort sett oförändrade jämfört med 2018. Av de undersökta abonnemangen var det endast abonnemang med 400 Gbyte som hade ökat i pris, från 449 till 499 kr. Abonnemang med övriga datamängder hade samma lägstapris som 2018. Sett över en längre tidsperiod har dock abonnemang med stora datamängder (60-200 Gbyte) sjunkit avsevärt i pris.

Mobila samtals- och datatjänster

Lägstapriserna för abonnemang på mobiltelefoni med mer än 30 Gbyte data var oförändrade jämfört med 2018. För abonnemang med obegränsad data var lägstapriset fortsatt 499 kr medan lägstapriset för ett 100 Gbyte-abonnemang låg kvar på 349 kr. För några abonnemangskategorier med lägre datamängder ökade lägstapriset under 2019.

De större operatörernas lågprisvarumärken (Comviq, Fello, Halebop, Hallon och Vimla) hade oftast de billigaste abonnemangen under 2019. För abonnemang med obegränsad data hade Com Hem lägst pris.

Ju mer mobildata som ingår ett abonnemang, desto lägre blir priset per Gbyte. Den som köpte det billigaste abonnemanget på 2 Gbyte under 2019 fick t.ex. betala 48 kr per Gbyte medan den som skaffade det billigaste abonnemanget på 100 Gbyte betalade mindre än 4 kr per Gbyte.

Sedan 2015 har antalet abonnemang med mycket data ökat medan abonnemangen med små datamängder har blivit allt färre på den svenska marknaden.