Avdelningen för marknadsreglerings tillsynsrapport för år 2022 - PTS-ER 2023-03