PTS kontakter med allmänheten -PTS-ER-2023-14

En redogörelse för statistikåret 2022.