Telefoni


Post- och telestyrelsen har gett Sweco i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv.

2 februari 2016


21 januari 2016


21 januari 2016


21 januari 2016


Slutredovisning av regeringsuppdrag, N2014/2009/ITP.

15 januari 2016


20 november 2014


27 maj 2014


Strategi på lång sikt samt förändringar på kort sikt.

24 april 2014