Remiss av nödsamtalsföreskrifter - 07-7892 - 7 april 2008

Skriftligt yttrande ska ha inkommit till PTS senast den 23 maj 2008. Det går även bra att sända svaren i elektronisk form till pts@pts.se.