Remiss – upphävande av PTS föreskrifter om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt

Post- och telestyrelsen (PTS) har för avsikt att upphäva myndighetens föreskrifter (PTSFS 2004:2) om offentliggörande av tekniska specifikationer för gränssnitt.

Om ni önskar yttra er ska skriftligt yttrande ha inkommit till PTS senast 18 april 2016. Märk svaret med PTS diarienummer 16-1472 och skicka svaren till pts@pts.se.