Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om postutdelning dnr 22-10152

PTS bjuder härmed in er att lämna skriftliga synpunkter på förslaget till föreskrifter och allmänna råd om utdelning av post vid tillhandahållandet av samhällsomfattande posttjänst

Era synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 6 oktober 2022.

Skicka yttrandet per e-post till foreskrifterpost@pts.se. Ange PTS diarienummer 22-10152 i ämnesraden.

Era eventuella frågor hänvisas till samma e-postadress som ovan.