Radio


PTS publicerar inkomna konsultationssvar.

7 mars 2019


Svara senast 11 mars 2019.

18 februari 2019


Svara senast 4 mars 2019.

11 februari 2019


PTS har tagit fram förslag till nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen.

7 februari 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

1 februari 2019


Synpunkter senast 22 november 2018.

8 november 2018


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

18 oktober 2018


Skriftligt yttrande senast 7 november 2018.

12 oktober 2018


För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 2,3 och 3,5 GHz-banden efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Sista dag att svara på konsultationen är den 16 oktober.

25 september 2018


Synpunkter senast 24 september 2018.

12 september 2018