Remiss av PTS Förstudierapport 450 – 470 MHz

Skriftlig kompletterande information och/eller synpunkter på PTS bedömningar kan lämnas senast 19 juni 2014 till adressen 450MHzbandet@pts.se.

2014-07-11
Remissammanställning är publicerad.