Konsultation tilldelning av 700 MHz-bandet

PTS efterfrågar synpunkter på de överväganden och förslag inför tilldelningen av 700 MHz-bandet (694−790 MHz) som redovisas i denna konsultation.

Skicka skriftliga svar till 700MHzbandet@PTS.se  

Sista svarsdag var den 4 februari 2016.

PTS sammanställning av konsultationssvar och bemötanden

I punkt 2 sammanställer PTS inkomna svar och lämnar sina kommentarer kring inkomna synpunkter. Dokumentet publicerades den 23 mars 2016.