Konsultation tilldelningsprojekt 700 MHz-bandet

För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 700 MHz-bandet efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Konsultationssvar publiceras längst ned på denna sida

Exempel på frågor som PTS i detta skede utreder är:

 • Geografisk avgränsning (nationella eller regionala tillstånd), tillståndens storlek i frekvens (blockindelning) och tillståndstid
 • Utformning av täckningskrav med utgångspunkt i PTS slutsatser i Rapport av uppdrag att utreda den framtida användningen av 700 MHz-bandet (694–790 MHz) - PTS-ER-2015:15
 • Auktionsformat
 • Tekniska villkor inkluderande
  - Villkor för att skydda andra användare i 700 MHz bandet
  - Villkor för att möjliggöra delning
  - Villkor för att möjliggöra annan användning i den del av mittgapet som inte tilldelas för SDL
  - Villkor för att skydda mottagning av marksänd tv
 • Konkurrensfrämjande åtgärder såsom ett ev. införande av spektrumtak

 

Inom ramen för konsultationen önskar PTS svar på följande frågor:

 • Har ni någon information eller synpunkt som ni vill att PTS beaktar då myndigheten fortsatt utreder och fattar beslut i ovanstående frågor?
 • Har ni någon övrig information eller synpunkt som ni vill att PTS beaktar inför tilldelningen?

PTS tar gärna emot skriftliga svar till 700MHzbandet@pts.se. Sista svarsdag är 21 augusti 2015.

Svaren på konsultationen kommer att publiceras på PTS webbplats www.pts.se. Det går att följa PTS arbete med 700 MHz-bandet på www.pts.se/700mhz.

Frågor angående denna konsultation kan ställas till Anna Beckius 08-678 57 65.