Förslag till föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723–733/778–788 MHz

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723–733/778–788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet).

Skriftliga yttranden ska ha inkommit till PTS senast tisdag 22 mars 2016. Märk svaret med PTS diarienummer 16-997 och skicka svaren till pts@pts.se.

I samband med att de nya föreskrifterna träder ikraft kommer föreskrifterna och tillhörande information uppdateras på PTS webbsida.

Inkomna remissvar

Inga inkomna remissvar har haft synpunkter specifikt på förslaget till föreskrifter, utan synpunkterna har rört tilldelningen i övrigt. PTS kommer att publicera en remissammanställning och bemötande i samband med publicering av allmän inbjudan och beslut att begränsa antalet tillstånd inför tilldelningen i 700 MHz-bandet.