Konsultation 450 MHz-bandet (450-470 MHz)

Inför det att PTS i närtid inleder processen med att tilldela frekvensutrymme i 450 MHz-bandet ges intressenter möjlighet att komma in med ev. kompletterande information avseende den framtida användningen i bandet. PTS initiala bedömning är att tilldelningen bör ske i enlighet med slutsatserna i Förstudierapport 450–470 MHz (PTS-ER-2014:22) som publicerades år 2014:

  • Lämpligt frekvensutrymme för tilldelning är detsamma som det nuvarande blocktillståndet på 2×5 MHz vilket också är i enlighet med gällande standardisering för LTE.
  • Frekvensutrymmet i 450 MHz-bandet tilldelas bäst som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande.

Skriftliga svar kan lämnas fram till och med 18 maj 2016 till adressen 450MHzbandet@pts.se. Eventuella svar kommer att publiceras på PTS webbplats www.pts.se.

Frågor angående denna konsultation kan ställas till Anna Beckius 08-678 57 65.