Konsultation av PTS förslag inför tilldelning av 2x5 MHz i 1800 MHz-bandet

PTS planerar att tilldela 2x5 MHz (block 14) i 1800 MHz-bandet genom en spektrumauktion.

PTS genomför en konsultation av de förslag som presenterades vid ett informationsmöte den 4 februari 2016.

Intressenter har möjlighet att senast den 24 februari 2016 ge in skriftliga synpunkter på den planerade spektrumauktionen till e-post 1800mhzbandet@pts.se.

Observera att det inte finns något annat dokument än presentationen ovan som underlag i denna konsultation.

Mer information om 1800 MHz-bandet finns på www.pts.se/1800MHz.

Inkomna synpunkter:

PTS sammanställning:

Ta del av dokumentet