Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

PTS har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare.

Skriftliga yttrande ska ha inkommit till PTS senast måndag 19 december 2016.

Remissammanställning och analys

Inkomna svar:


 

PTS dokument: